prasini_stegi/banner2.jpg prasini_stegi/banner1.jpg
Εκτατικός τύπος – DIADEM 150

Ο εκτατικός τύπος συνήθως επιλέγεται σε περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά του δώματος και η στατική μελέτη δεν επιτρέπουν να υπερβεί η κατασκευή το βάρος των 150 kg/m².

Ημιεντατικός τύπος – DIADEM 350

Επιλέγουμε την κατασκευή μιας πράσινης στέγης ημιεντατικού τύπου, όταν επιθυμούμε να έχουμε περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης, μεγεθών, υλικών και φυτευτικών συνδυασμών στο χώρο.

Εντατικός τύπος – DIADEM 750

Η διαστρωμάτωση του εντατικού τύπου περιλαμβάνει ότι και οι δύο προγενέστεροι, με τη διαφορά ότι το φυτικό υπόστρωμα μπορεί να κυμαίνεται σε ύψος από 0,45 μ έως 1,20 μ που σημαίνει ότι μπορούν να τοποθετηθούν φυτά και δένδρα μεγάλου ύψους.

Ενδεικτικά έργα